Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά

Ανατύπωση απο τα «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1967
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21308
id dspace-2159-21308
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213082018-01-12T01:01:50Z Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. Ανατύπωση απο τα «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2018-01-11T13:29:56Z 2018-01-11T13:29:56Z 2018-01-11T13:29:56Z 1967 Article http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21308 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ανατύπωση απο τα «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
format Article
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
title_short Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
title_full Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
title_fullStr Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
title_full_unstemmed Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
title_sort Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά
publisher Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
publishDate 1967
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21308
_version_ 1791020055832559616
score 12,428276