Μορφωτικοί σκοποί: αρχαία ελληνικά

Ανατύπωση απο τα «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1967
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21308

Παρόμοια τεκμήρια