Προβλήματα της ανώτατης παιδείας

Ανάτυπο απο το περιοδικό Γονείς

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1970
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21309
id dspace-2159-21309
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213092018-01-12T01:01:36Z Προβλήματα της ανώτατης παιδείας Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. Ανάτυπο απο το περιοδικό Γονείς 2018-01-11T13:33:00Z 2018-01-11T13:33:00Z 2018-01-11T13:33:00Z 1970 Article http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21309 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ανάτυπο απο το περιοδικό Γονείς
format Article
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
title_short Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
title_full Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
title_fullStr Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
title_full_unstemmed Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
title_sort Προβλήματα της ανώτατης παιδείας
publishDate 1970
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21309
_version_ 1791020056208998400
score 12,428276