Ψυχολογικές αιτίες που ωθούν προς το αγοράζειν

Ανατύπωση απο το τχ. 12 του Μηνιαίου Δελτίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1970
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21310

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21310