Μάνατζμεντ του ανθρώπινου παράγοντος και συμπεριφορά: σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιούλας, Ευάγγελος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος. Τομεύς Επιμορφώσεως, 1976
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21314

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21314