Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1973
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21315
id dspace-2159-21315
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213152018-01-12T01:01:40Z Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. 2018-01-11T14:16:21Z 2018-01-11T14:16:21Z 2018-01-11T14:16:21Z 1973 Book http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21315 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
title_short Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
title_full Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
title_fullStr Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
title_full_unstemmed Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
title_sort Οι δυσκολίες μας για συνεννόηση
publishDate 1973
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21315
_version_ 1791020058135232512
score 12,428276