Οι προκαταλήψεις ως αντικοινωνικό φιανόμενο

Ανάτυπο απο Επετηρίς Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Προσφορά εις Παναγιώτην Β. Δερτιλήν

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Book chapter
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1972
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21318

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21318