Αλέξανδρος Δελμούζος

Ομιλία σε ημερίδα του Συλλόγου Αποφοίτου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 30/3/1972

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Presentation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1972
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21320
id dspace-2159-21320
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213202018-01-12T01:01:35Z Αλέξανδρος Δελμούζος Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. Ομιλία σε ημερίδα του Συλλόγου Αποφοίτου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 30/3/1972 2018-01-11T14:50:49Z 2018-01-11T14:50:49Z 2018-01-11T14:50:49Z 1972 Presentation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21320 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ομιλία σε ημερίδα του Συλλόγου Αποφοίτου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 30/3/1972
format Presentation
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Αλέξανδρος Δελμούζος
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Αλέξανδρος Δελμούζος
title_short Αλέξανδρος Δελμούζος
title_full Αλέξανδρος Δελμούζος
title_fullStr Αλέξανδρος Δελμούζος
title_full_unstemmed Αλέξανδρος Δελμούζος
title_sort Αλέξανδρος Δελμούζος
publishDate 1972
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21320
_version_ 1791020059930394624
score 12,428227