Ο άνθρωπος, το χρήμα και το βιομηχανικό πνεύμα της εποχής μας

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1972
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21323

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21323