Επιλογή χώρας για εξαγωγική δραστηριότητα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παρασκευόπουλος, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηδημητρίου, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21326

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21326