Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιούλας, Ευάγγελος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΕΛΚΕΠΑ. Τομέας Επιμορφώσεως, 1972
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21328
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη