Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιούλας, Ευάγγελος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΕΛΚΕΠΑ. Τομέας Επιμορφώσεως, 1972
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21328
id dspace-2159-21328
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213282018-01-16T17:22:38Z Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες Κατσιούλας, Ευάγγελος 2018-01-16T17:21:32Z 2018-01-16T17:21:32Z 2018-01-16T17:21:32Z 1972 Book http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21328 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 ΕΛΚΕΠΑ. Τομέας Επιμορφώσεως
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Κατσιούλας, Ευάγγελος
spellingShingle Κατσιούλας, Ευάγγελος
Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
author-letter Κατσιούλας, Ευάγγελος
title Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
title_short Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
title_full Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
title_fullStr Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
title_full_unstemmed Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
title_sort Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις: στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες
publisher ΕΛΚΕΠΑ. Τομέας Επιμορφώσεως
publishDate 1972
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21328
_version_ 1791020062310662144
score 12,428227