Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Επόπτης Καθηγητής: Χρηστίδης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21336
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017
Επιτομή: Η εργασία πραγματεύεται το καίριο ζήτημα των μικτών μεταναστευτικών ροών στη σύγχρονη εποχή κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στα πλαίσια της συγγραφής θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο της μετανάστευσης, στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, τις αποφάσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μετανάστευση και την ασφάλεια, τις υπάρχουσες παγκόσμιες, περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες και την εφαρμογή τους. Ειδικά, η εργασία θα επικεντρωθεί στη μελέτη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τις επιμέρους δράσεις της Ένωσης αλλά και της Ελλάδος (εν προκειμένη) για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των προκλήσεων που δημιουργούνται (ισλαμοφοβία, κοινωνικές αναταραχές, οικονομικές συνέπειες, επηρεασμός διακρατικών σχέσεων, δικαιώματα κ.λπ.).