Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Επόπτης Καθηγητής: Χρηστίδης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21336
id dspace-2159-21336
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213362018-01-23T12:09:04Z Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Χρηστίδης, Γεώργιος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Μικτές μεταναστευτικές ροές Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Η εργασία πραγματεύεται το καίριο ζήτημα των μικτών μεταναστευτικών ροών στη σύγχρονη εποχή κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στα πλαίσια της συγγραφής θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο της μετανάστευσης, στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, τις αποφάσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μετανάστευση και την ασφάλεια, τις υπάρχουσες παγκόσμιες, περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες και την εφαρμογή τους. Ειδικά, η εργασία θα επικεντρωθεί στη μελέτη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τις επιμέρους δράσεις της Ένωσης αλλά και της Ελλάδος (εν προκειμένη) για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των προκλήσεων που δημιουργούνται (ισλαμοφοβία, κοινωνικές αναταραχές, οικονομικές συνέπειες, επηρεασμός διακρατικών σχέσεων, δικαιώματα κ.λπ.). Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017 2018-01-23T12:08:18Z 2018-01-23T12:08:18Z 2018-01-23T12:08:18Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21336 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Μικτές μεταναστευτικές ροές
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια
spellingShingle Μικτές μεταναστευτικές ροές
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια
Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017
abstract Η εργασία πραγματεύεται το καίριο ζήτημα των μικτών μεταναστευτικών ροών στη σύγχρονη εποχή κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στα πλαίσια της συγγραφής θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο της μετανάστευσης, στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, τις αποφάσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μετανάστευση και την ασφάλεια, τις υπάρχουσες παγκόσμιες, περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες και την εφαρμογή τους. Ειδικά, η εργασία θα επικεντρωθεί στη μελέτη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τις επιμέρους δράσεις της Ένωσης αλλά και της Ελλάδος (εν προκειμένη) για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των προκλήσεων που δημιουργούνται (ισλαμοφοβία, κοινωνικές αναταραχές, οικονομικές συνέπειες, επηρεασμός διακρατικών σχέσεων, δικαιώματα κ.λπ.).
advisor Χρηστίδης, Γεώργιος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
author-letter Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
title_short Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
title_full Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
title_fullStr Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
title_full_unstemmed Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
title_sort Ευρωπαϊκή ασφάλεια και μικτές μεταναστευτικές ροές: το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21336
_version_ 1791020064643743744
score 12,428276