Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Βαγενάς, Ευστάθιος
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21337
id dspace-2159-21337
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213372018-01-23T12:11:52Z Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ. Βαγενάς, Ευστάθιος Βασιλειάδης, Νικόλαος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Γιβραλτάρ Σήμερα το Γιβραλτάρ είναι ένα από τα τελευταία απομεινάρια της αλυσίδας των βρετανικών κτήσεων που διασφάλιζαν τη θαλάσσια πρόσβαση προς τις Ινδίες. Μάλιστα θεωρείται η μοναδική αποικία στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ είναι Βρετανοί πολίτες, ωστόσο έχουν αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Η τοπική κυβέρνηση επιλύει κατά το δοκούν κάθε ζήτημα, πλην αυτών της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, που παραμένουν αρμοδιότητα της κεντρικής βρετανικής διοίκησης. Το Γιβραλτάρ, που εκτείνεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, αποτελεί για αιώνες το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις της Ισπανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για μια μικρή χιλιομετρικά έκταση που όμως, προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις στην εξωτερική πολιτική των δύο αυτών χωρών. Αντιπαραθέσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν φουντώσει αφού η περίπτωση του Brexit λειτουργεί ως λάδι στη φωτιά. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να ‘’ρίξει’’ φως πάνω στο ζήτημα του Γιβραλτάρ, εξετάζοντας τις κινήσεις των δύο βασικών πιονιών της αψιμαχίας, πάνω στη διεθνή πολιτική σκακιέρα. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2018-01-23T12:11:13Z 2018-01-23T12:11:13Z 2018-01-23T12:11:13Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21337 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Γιβραλτάρ
spellingShingle Γιβραλτάρ
Βαγενάς, Ευστάθιος
Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Σήμερα το Γιβραλτάρ είναι ένα από τα τελευταία απομεινάρια της αλυσίδας των βρετανικών κτήσεων που διασφάλιζαν τη θαλάσσια πρόσβαση προς τις Ινδίες. Μάλιστα θεωρείται η μοναδική αποικία στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ είναι Βρετανοί πολίτες, ωστόσο έχουν αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Η τοπική κυβέρνηση επιλύει κατά το δοκούν κάθε ζήτημα, πλην αυτών της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, που παραμένουν αρμοδιότητα της κεντρικής βρετανικής διοίκησης. Το Γιβραλτάρ, που εκτείνεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, αποτελεί για αιώνες το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις της Ισπανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για μια μικρή χιλιομετρικά έκταση που όμως, προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις στην εξωτερική πολιτική των δύο αυτών χωρών. Αντιπαραθέσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν φουντώσει αφού η περίπτωση του Brexit λειτουργεί ως λάδι στη φωτιά. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να ‘’ρίξει’’ φως πάνω στο ζήτημα του Γιβραλτάρ, εξετάζοντας τις κινήσεις των δύο βασικών πιονιών της αψιμαχίας, πάνω στη διεθνή πολιτική σκακιέρα.
advisor Βασιλειάδης, Νικόλαος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Βαγενάς, Ευστάθιος
author-letter Βαγενάς, Ευστάθιος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
title_short Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
title_full Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
title_fullStr Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
title_full_unstemmed Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
title_sort Το ιστορικό υπόβαθρο, η νομική και πολιτική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21337
_version_ 1791020065005502464
score 12,428276