Η συμμετοχή της Ελλάδας στο nato και τα ηνωμένα έθνη σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Τσιοκάνης, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21338

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21338