Η γεωπολιτική των υδάτων: η περίπτωση του Νείλου στην εξωτερική πολιτική της Αιγύπτου.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κομοτηνή, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Δαλακούρας, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Χρηστίδης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21340

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21340