Το κλείσιμο του Βαλκανικού Διαδρόμου ως ζήτημα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για την Ελλάδα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018

Πρώτος συγγραφέας: Στράγκας, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Αρμακόλας, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21342

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21342