Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Λυμπερέας, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Μακρής, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21344
id dspace-2159-21344
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213442018-01-23T14:30:05Z Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού Λυμπερέας, Δημήτριος Μακρής, Σπυρίδων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Η θέση των ΗΠΑ στην εποχή μετά τον ψυχρό πόλεμο και παρά την ανάδυση ενός πολύ-πολικού κόσμου συνεχίζει να είναι δεσπόζουσα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι σταθερό, η οικονομία της συνεχίζει να είναι η ισχυρότερη του πλανήτη, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν την στρατιωτική τους υπεροχή και να ηγούνται της ισχυρότερης συμμαχίας στον κόσμο. Αναμφισβήτητα λοιπόν ο ρόλος των ΗΠΑ στην διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος συνεχίζει να είναι καθοριστικός, ενώ η αμερικανική εξωτερική πολιτική συνιστά κρίσιμη παράμετρο της διεθνούς πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου Προέδρου των ΗΠΑ εγείρει πολλά ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και της σταθερότητας του διεθνούς συστήματος. Η παρούσα εργασία διερευνά πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερευνητικό πρίσμα του ρεαλισμού, έτσι όπως αυτές ενσωματώνονται στο διαμορφούμενο «δόγμα Τραμπ». Αναλυτικότερα η εργασία στην εισαγωγή εξετάζει συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την διάρθρωση του διεθνούς συστήματος, τις θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τα ιδεολογικά ρεύματα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την αμερικανική εξωτερική πολιτική και αναλύει τα κύρια δόγματα των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τα στοιχεία της ρητορικής και πολιτικής του νεοεκλεγέντα Προέδρου των ΗΠΑ και διερευνά την ανάδυση ή μη ενός νέου δόγματος εξωτερικής πολιτικής υπό την ηγεσία του Τραμπ αντιπαραβάλλοντας την ασκούμενη πολιτική με τις αρχές του ρεαλισμού. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τις επιπτώσεις της νέας προσέγγισης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ως προς τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους κύριους κρατικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική υπό την ηγεσία του Τραμπ χαρακτηρίζεται από ad-hoc ενέργειες και όχι από μια συγκροτημένη προσέγγιση που θα μπορούσε να προσλάβει τα χαρακτηριστικά ενός δόγματος συμβατού με τις αρχές του ρεαλισμού. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2018-01-23T14:28:29Z 2018-01-23T14:28:29Z 2018-01-23T14:28:29Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21344 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Η θέση των ΗΠΑ στην εποχή μετά τον ψυχρό πόλεμο και παρά την ανάδυση ενός πολύ-πολικού κόσμου συνεχίζει να είναι δεσπόζουσα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι σταθερό, η οικονομία της συνεχίζει να είναι η ισχυρότερη του πλανήτη, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν την στρατιωτική τους υπεροχή και να ηγούνται της ισχυρότερης συμμαχίας στον κόσμο. Αναμφισβήτητα λοιπόν ο ρόλος των ΗΠΑ στην διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος συνεχίζει να είναι καθοριστικός, ενώ η αμερικανική εξωτερική πολιτική συνιστά κρίσιμη παράμετρο της διεθνούς πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου Προέδρου των ΗΠΑ εγείρει πολλά ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και της σταθερότητας του διεθνούς συστήματος. Η παρούσα εργασία διερευνά πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερευνητικό πρίσμα του ρεαλισμού, έτσι όπως αυτές ενσωματώνονται στο διαμορφούμενο «δόγμα Τραμπ». Αναλυτικότερα η εργασία στην εισαγωγή εξετάζει συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την διάρθρωση του διεθνούς συστήματος, τις θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τα ιδεολογικά ρεύματα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την αμερικανική εξωτερική πολιτική και αναλύει τα κύρια δόγματα των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τα στοιχεία της ρητορικής και πολιτικής του νεοεκλεγέντα Προέδρου των ΗΠΑ και διερευνά την ανάδυση ή μη ενός νέου δόγματος εξωτερικής πολιτικής υπό την ηγεσία του Τραμπ αντιπαραβάλλοντας την ασκούμενη πολιτική με τις αρχές του ρεαλισμού. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τις επιπτώσεις της νέας προσέγγισης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ως προς τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους κύριους κρατικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική υπό την ηγεσία του Τραμπ χαρακτηρίζεται από ad-hoc ενέργειες και όχι από μια συγκροτημένη προσέγγιση που θα μπορούσε να προσλάβει τα χαρακτηριστικά ενός δόγματος συμβατού με τις αρχές του ρεαλισμού.
advisor Μακρής, Σπυρίδων
format Electronic Thesis or Dissertation
author Λυμπερέας, Δημήτριος
spellingShingle Λυμπερέας, Δημήτριος
Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
author-letter Λυμπερέας, Δημήτριος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
title_short Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
title_full Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
title_fullStr Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
title_full_unstemmed Αναζητώντας το δόγμα Trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
title_sort Αναζητώντας το δόγμα trump: πτυχές της αναδυόμενης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του ρεαλισμού
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21344
_version_ 1791020067316563968
score 12,428276