Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στην Βορεια Αφρική: ποιές οι επιπτώσεις Ασφαλείας για την Ελλάδα;

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Σπανός, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιάννης, Εμμανουήλ
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21345

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21345