Η εξέλιξη του κράτους των Σκοπίων στο βαλκανικό υποσύστημα: η εσωτερική συγκρότηση και οι εξωτερικές του διαπλοκές (Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία): ιστορική και πολιτική προσέγγιση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Γκουλιώνη, Αποστολία
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21346

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21346