Η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας: διαστάσεις του φαινομένου της πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας και οι προσπάθειες αντιμετώπισης του

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Καραγιάννης, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Χρηστίδης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21347

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21347