Η μεγάλη ύφεση: συγκρίνετε κριτικά την κρίση του 1929 και την διεθνή κρίση του 2007-2008.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Νικήτας, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Κυρκιλής, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21350

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21350