Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Κιόση, Ευαγγελία
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Κουσκουβέλης, Ηλίας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21351
id dspace-2159-21351
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213512018-01-23T14:48:23Z Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ Κιόση, Ευαγγελία Μπέλλου, Φωτεινή Κουσκουβέλης, Ηλίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Ειρήνη Ασφάλεια Κρίση Πρόληψη Ο αντικειμενικός σκοπός της διεθνούς κοινωνίας αφορά στην προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η σύγχρονη προσέγγιση της ειρήνης αφορά στην «ενεργητική ειρήνη», με την έννοια της ουσιαστικής προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της «βιώσιμης» ανάπτυξης, και όχι απλά της έλλειψης πολέμου. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην έννοια της ασφάλειας την ανθρώπινη διάσταση που απαιτούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις εντός του διεθνούς περιβάλλοντος. Η κυρίαρχη σήμερα τάση θεωρεί την εσωτερική έκρυθμη κατάσταση σε ένα κράτος ως απειλή, με τον κίνδυνο επέκτασης μιας κρίσης να καθίσταται καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας όχι μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η θεώρηση αυτή συνέχεται με τις δράσεις της διεθνούς κοινότητας που αφορούν τόσο στην «πρόληψη των συγκρούσεων» όσο και στη «μετα-συγκρουσιακή οικοδόμηση της ειρήνης». Σήμερα, κράτη και διεθνείς οργανισμοί δραστηριοποιούνται για την ενίσχυση ενός κράτους, προκειμένου να βελτιώσουν τη δυσμενή κατάστασή του, στα πλαίσια του καινοφανούς όρου της «οικοδόμησης δυνατοτήτων» («capacity building») που σηματοδοτεί τη νέα «γενιά» ειρηνευτικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στον προληπτικό χαρακτήρα των σχετικών ειδικών πολιτικών αποστολών, αλλά και τις συνεργασίες «ενδυνάμωσης εταίρων», που λαμβάνουν χώρα και θα πρωταγωνιστούν στις επόμενες δεκαετίες στη στρατηγική και τις πολιτικές της διεθνούς κοινότητας. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το ρόλο του «capacity building» στη στρατηγική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ φιλοδοξώντας αφενός να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας αφετέρου να αποτελέσει βοήθημα για τους Έλληνες Αξιωματικούς απέναντι στις επαγγελματικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2018-01-23T14:46:21Z 2018-01-23T14:46:21Z 2018-01-23T14:46:21Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21351 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Ειρήνη
Ασφάλεια
Κρίση
Πρόληψη
spellingShingle Ειρήνη
Ασφάλεια
Κρίση
Πρόληψη
Κιόση, Ευαγγελία
Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Ο αντικειμενικός σκοπός της διεθνούς κοινωνίας αφορά στην προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η σύγχρονη προσέγγιση της ειρήνης αφορά στην «ενεργητική ειρήνη», με την έννοια της ουσιαστικής προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της «βιώσιμης» ανάπτυξης, και όχι απλά της έλλειψης πολέμου. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην έννοια της ασφάλειας την ανθρώπινη διάσταση που απαιτούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις εντός του διεθνούς περιβάλλοντος. Η κυρίαρχη σήμερα τάση θεωρεί την εσωτερική έκρυθμη κατάσταση σε ένα κράτος ως απειλή, με τον κίνδυνο επέκτασης μιας κρίσης να καθίσταται καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας όχι μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η θεώρηση αυτή συνέχεται με τις δράσεις της διεθνούς κοινότητας που αφορούν τόσο στην «πρόληψη των συγκρούσεων» όσο και στη «μετα-συγκρουσιακή οικοδόμηση της ειρήνης». Σήμερα, κράτη και διεθνείς οργανισμοί δραστηριοποιούνται για την ενίσχυση ενός κράτους, προκειμένου να βελτιώσουν τη δυσμενή κατάστασή του, στα πλαίσια του καινοφανούς όρου της «οικοδόμησης δυνατοτήτων» («capacity building») που σηματοδοτεί τη νέα «γενιά» ειρηνευτικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στον προληπτικό χαρακτήρα των σχετικών ειδικών πολιτικών αποστολών, αλλά και τις συνεργασίες «ενδυνάμωσης εταίρων», που λαμβάνουν χώρα και θα πρωταγωνιστούν στις επόμενες δεκαετίες στη στρατηγική και τις πολιτικές της διεθνούς κοινότητας. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το ρόλο του «capacity building» στη στρατηγική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ φιλοδοξώντας αφενός να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας αφετέρου να αποτελέσει βοήθημα για τους Έλληνες Αξιωματικούς απέναντι στις επαγγελματικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.
advisor Μπέλλου, Φωτεινή
Κουσκουβέλης, Ηλίας
format Electronic Thesis or Dissertation
author Κιόση, Ευαγγελία
author-letter Κιόση, Ευαγγελία
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
title_short Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
title_full Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
title_fullStr Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
title_full_unstemmed Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
title_sort Ο ρόλος της ενδυνάμωσης Τρίτων Κρατών (οικοδόμησης δυνατοτήτων) στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21351
_version_ 1791020069445173248
score 12,428276