Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιλάκης, Μιχάλης
Επόπτης Καθηγητής: Μικέλης, Κυριάκος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21352
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Επιτομή: Οι ΗΠΑ, είναι η συντηρητική δύναμη του διεθνούς status quo. Κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιεραρχία ισχύος και επιθυμούν να τη διατηρήσουν. Η άνοδος μιας περισσότερο πολιτικά και στρατιωτικά δυναμικής Ρωσίας και μιας οικονομικά και θεσμικά ανερχόμενης Κίνας μπορεί να θεμελιώσει το ότι είναι οι δυο κυρίαρχες δυνάμεις που αμφισβητούν τις ΗΠΑ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής. Οι στρατηγικές της Κίνας και Ρωσίας για διεθνή επέκταση και επιρροή, σε κάθε έναν από τους αντίστοιχους τομείς που έχουν εξειδικευμένη πολιτική, δεν είναι απαραίτητα αλληλοαποκλειόμενες. Αναμφίβολα, η ενεργή συμμετοχή και των δύο χωρών στη διεθνή σκηνή δεν είναι μόνο συμπληρωματική, αλλά σε μεγάλο βαθμό άμεσα και έμμεσα προωθητική των ολοένα και περισσότερο κοινά καθορισμένων συμφερόντων. Η σχέση Κίνας-Ρωσίας έχει αποδειχθεί μια κερδοφόρα συνεργασία ενώ οι πολιτικές και οικονομικές τους προτεραιότητες έχουν καταστεί ακρογωνιαίο λίθο για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, την νομιμότητα και τη δικαιοσύνη και αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής.