Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιλάκης, Μιχάλης
Επόπτης Καθηγητής: Μικέλης, Κυριάκος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21352
id dspace-2159-21352
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213522018-01-23T14:50:17Z Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις Κατσιλάκης, Μιχάλης Μικέλης, Κυριάκος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Οι ΗΠΑ, είναι η συντηρητική δύναμη του διεθνούς status quo. Κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιεραρχία ισχύος και επιθυμούν να τη διατηρήσουν. Η άνοδος μιας περισσότερο πολιτικά και στρατιωτικά δυναμικής Ρωσίας και μιας οικονομικά και θεσμικά ανερχόμενης Κίνας μπορεί να θεμελιώσει το ότι είναι οι δυο κυρίαρχες δυνάμεις που αμφισβητούν τις ΗΠΑ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής. Οι στρατηγικές της Κίνας και Ρωσίας για διεθνή επέκταση και επιρροή, σε κάθε έναν από τους αντίστοιχους τομείς που έχουν εξειδικευμένη πολιτική, δεν είναι απαραίτητα αλληλοαποκλειόμενες. Αναμφίβολα, η ενεργή συμμετοχή και των δύο χωρών στη διεθνή σκηνή δεν είναι μόνο συμπληρωματική, αλλά σε μεγάλο βαθμό άμεσα και έμμεσα προωθητική των ολοένα και περισσότερο κοινά καθορισμένων συμφερόντων. Η σχέση Κίνας-Ρωσίας έχει αποδειχθεί μια κερδοφόρα συνεργασία ενώ οι πολιτικές και οικονομικές τους προτεραιότητες έχουν καταστεί ακρογωνιαίο λίθο για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, την νομιμότητα και τη δικαιοσύνη και αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2018-01-23T14:49:24Z 2018-01-23T14:49:24Z 2018-01-23T14:49:24Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21352 el http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Οι ΗΠΑ, είναι η συντηρητική δύναμη του διεθνούς status quo. Κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιεραρχία ισχύος και επιθυμούν να τη διατηρήσουν. Η άνοδος μιας περισσότερο πολιτικά και στρατιωτικά δυναμικής Ρωσίας και μιας οικονομικά και θεσμικά ανερχόμενης Κίνας μπορεί να θεμελιώσει το ότι είναι οι δυο κυρίαρχες δυνάμεις που αμφισβητούν τις ΗΠΑ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής. Οι στρατηγικές της Κίνας και Ρωσίας για διεθνή επέκταση και επιρροή, σε κάθε έναν από τους αντίστοιχους τομείς που έχουν εξειδικευμένη πολιτική, δεν είναι απαραίτητα αλληλοαποκλειόμενες. Αναμφίβολα, η ενεργή συμμετοχή και των δύο χωρών στη διεθνή σκηνή δεν είναι μόνο συμπληρωματική, αλλά σε μεγάλο βαθμό άμεσα και έμμεσα προωθητική των ολοένα και περισσότερο κοινά καθορισμένων συμφερόντων. Η σχέση Κίνας-Ρωσίας έχει αποδειχθεί μια κερδοφόρα συνεργασία ενώ οι πολιτικές και οικονομικές τους προτεραιότητες έχουν καταστεί ακρογωνιαίο λίθο για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, την νομιμότητα και τη δικαιοσύνη και αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής.
advisor Μικέλης, Κυριάκος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Κατσιλάκης, Μιχάλης
spellingShingle Κατσιλάκης, Μιχάλης
Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
author-letter Κατσιλάκης, Μιχάλης
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
title_short Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
title_full Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
title_fullStr Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
title_full_unstemmed Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
title_sort Διεθνής πολιτική και Ρωσο-Σινικές σχέσεις
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21352
_version_ 1791020069816369152
score 12,428276