Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Γερμανία και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργιλάς, Σταύρος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαπανάγος, Χάρρυ
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21356
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Επιτομή: Το φαινόμενο της διαφθοράς αποτελεί μία παγκόσμια μάστιγα και έχει απασχολήσει αρκετά τον κόσμο της οικονομίας. Δε συναντάται μόνο σε χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου, αλλά και σε αυτές που φαντάζουν ως πρότυπα διαφάνειας. Η επιρροή της στην οικονομία είναι δεδομένη, δίχως όμως να μπορούμε να υπολογίσουμε εάν λειτουργεί θετικά ή αρνητικά. Ομοίως ο βαθμός της οικονομικής ελευθερίας που επικρατεί σε κάθε χώρα, επηρεάζει την οικονομία της. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη αυτών των δύο οικονομικών μεγεθών στη Γερμανία, και ο υπολογισμός της επίδρασής τους, θετικής ή αρνητικής, στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στο χρονικό διάστημα από το 1995 έως και το 2016 και αντλήθηκαν από τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς που τα εκδίδουν. Πρώτα γίνεται μία σύγκριση των στοιχείων με τα αντίστοιχα άλλων χωρών (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιαπωνία, Κίνα και Ευρωζώνη) και έπειτα κατασκευάζεται ένα οικονομετρικό μοντέλο, το οποίο υπολογίζει με σχετική ακρίβεια το ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με τα μεγέθη της διαφθοράς και της οικονομικής ελευθερίας. Επιπλέον, εξετάζονται και τα μέτρα τα οποία έλαβε η Γερμανία για τη βελτίωση των δύο αυτών μεγεθών και τέλος γίνεται μία αξιολόγηση και μία αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω μέτρων, ενώ εξάγονται και συμπεράσματα χρήσιμα και για άλλες χώρες.