Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας: ποσοτική και ποιοτική ανάλυση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Αντωνόπουλος, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Νίκας, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21385

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21385