Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της διαφθοράς στην FYROM και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Ταβουλάρης, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Παπαπανάγος, Χάρης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21391

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21391