Μελέτη περίπτωσης: παρέμβαση στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2018

Πρώτος συγγραφέας: Μαυρίδου, Σοφία
Επόπτης Καθηγητής: Συριοπούλου, Χριστίνα
Αγαλιώτης, Ιωάννης
Σίμος, Γρηγόριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21544

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21544