ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Κύριος συγγραφέας: Μπαγιατόγλου, Ερμής
Επόπτης Καθηγητής: Ανδρονικίδης, Ανδρέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21550

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21550