Προσομοίωση στον κλάδο του τουρισμού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Ρουμελιώτης, Εμμανουήλ
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21651

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21651