Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018

Πρώτος συγγραφέας: Βέλκου, Μαρία-Ερασμία
Επόπτης Καθηγητής: Νηστικάκης, Μιχαήλ
Χανδράκης, Δημήτριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21666
id dspace-2159-21666
recordtype dspace
spelling dspace-2159-216662018-03-20T12:10:21Z Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων Βέλκου, Μαρία-Ερασμία Νηστικάκης, Μιχαήλ Χανδράκης, Δημήτριος Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018 ΠΤΥ ΜΕΤ/3 Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 79-81) 2018-03-20T12:06:59Z 2018-03-20T12:06:59Z 2018-03-20T12:06:59Z 2018 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21666 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
advisor Νηστικάκης, Μιχαήλ
Χανδράκης, Δημήτριος
format Bachelor's Degree Paper
author Βέλκου, Μαρία-Ερασμία
spellingShingle Βέλκου, Μαρία-Ερασμία
Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
author-letter Βέλκου, Μαρία-Ερασμία
department Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
title Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
title_short Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
title_full Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
title_fullStr Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
title_full_unstemmed Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
title_sort Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας συμφωνικής ορχήστρας και κουαρτέτου εγχόρδων
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21666
_version_ 1796542719012634624
score 12,429907