Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς κατά την τελετήν της χειραψίας

Εκφωνηθείς την 4ην Φεβρουαρίου 1968 εις την εν τω χώρω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αίθουσαν της Σχολής

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιω. Ν.
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1968
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/217

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/217