Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς κατά την τελετήν της ορκωμοσίας

Κοσμητεία Ορέστη Χ. Παπαβασιλείου

Πρώτος συγγραφέας: Παπαβασιλείου, Ορέστης Χ.
Άλλοι συγγραφείς: Αρκουδέας, Δημοσθένης, Κρόκος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1971
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/218

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/218