Οι επιπτώσεις του δημόσιου χρέους στην ανάπτυξη και τις εξαγωγές : μια εμπειρική έρευνα για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Βισβασόπουλος, Θεόδωρος
Επόπτης Καθηγητής: Δριτσάκης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21834

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21834