Μεσογειακή ασφάλεια και ναυτιλιακή στρατηγική: ο στρατηγικός ανταγωνισμός ΝΑΤΟ & Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο .

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παπανικολάου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Λίτσας, Σπυρίδων
Χαΐνογλου, Καλλιόπη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21935

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21935