Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Σιδηροπούλου, Αλέξια
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21963
id dspace-2159-21963
recordtype dspace
spelling dspace-2159-219632018-05-08T10:48:04Z Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016 Σιδηροπούλου, Αλέξια Μπέλλου, Φωτεινή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές Προσφυγικές ροές Ένοπλες δυνάμεις Ρόλος Εδώ και πολλά χρόνια έχει υποστηριχτεί ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενός κράτους δεν περιορίζονται στην ενίσχυση της άμυνας αυτού και στην προστασία των εδαφών του. Αντίθετα, πλέον είναι σαφές ότι παρουσιάζουν έναν σύνθετο και πολυσχιδή χαρακτήρα που αποσκοπεί στη συνολική ενίσχυση μιας κοινωνίας.Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται κυρίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, όπου ο κρατικός μηχανισμός παραλύει και δε μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχουν τεθεί.Σε μια τέτοια κατάσταση βρέθηκε η κοινωνία μας στις αρχές 2014 .Έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια(στέγαση,ιατρική περίθαλψη,τροφή και νερό) ερευνητικές και διασωστικές υπηρεσίες καθώς επίσης,ανέλαβαν την εποπτεία των Κέντρων Προσωρινής Κράτησης .Οι ενέργειες αυτές δεν είχαν προηγούμενο στον ελληνικό χώρο, με τις ένοπλες δυνάμεις, σε περίοδο ειρήνης, να έχουν αναλάβει τη διαχείριση μιας εσωτερικής έκτακτης ανάγκης και την επίλυση αυτής χάρη στην εξειδίκευσή τους, την ικανότητα επιβολής της τάξης και επίδειξης πειθαρχίας και, βεβαίως, μέσω της εμπειρίας από προηγούμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό πάντως ότι ο κόσμος στην Ελλάδα ήρθε πιο κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στην αντίληψη της σημασίας της δράσης του σε εθνικές ανθρωπιστικές κρίσεις. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2018-05-08T10:46:36Z 2018-05-08T10:46:36Z 2018-05-08T10:46:36Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21963 el CC0 1.0 Παγκόσμια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Προσφυγικές ροές
Ένοπλες δυνάμεις
Ρόλος
spellingShingle Προσφυγικές ροές
Ένοπλες δυνάμεις
Ρόλος
Σιδηροπούλου, Αλέξια
Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Εδώ και πολλά χρόνια έχει υποστηριχτεί ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενός κράτους δεν περιορίζονται στην ενίσχυση της άμυνας αυτού και στην προστασία των εδαφών του. Αντίθετα, πλέον είναι σαφές ότι παρουσιάζουν έναν σύνθετο και πολυσχιδή χαρακτήρα που αποσκοπεί στη συνολική ενίσχυση μιας κοινωνίας.Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται κυρίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, όπου ο κρατικός μηχανισμός παραλύει και δε μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχουν τεθεί.Σε μια τέτοια κατάσταση βρέθηκε η κοινωνία μας στις αρχές 2014 .Έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια(στέγαση,ιατρική περίθαλψη,τροφή και νερό) ερευνητικές και διασωστικές υπηρεσίες καθώς επίσης,ανέλαβαν την εποπτεία των Κέντρων Προσωρινής Κράτησης .Οι ενέργειες αυτές δεν είχαν προηγούμενο στον ελληνικό χώρο, με τις ένοπλες δυνάμεις, σε περίοδο ειρήνης, να έχουν αναλάβει τη διαχείριση μιας εσωτερικής έκτακτης ανάγκης και την επίλυση αυτής χάρη στην εξειδίκευσή τους, την ικανότητα επιβολής της τάξης και επίδειξης πειθαρχίας και, βεβαίως, μέσω της εμπειρίας από προηγούμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό πάντως ότι ο κόσμος στην Ελλάδα ήρθε πιο κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στην αντίληψη της σημασίας της δράσης του σε εθνικές ανθρωπιστικές κρίσεις.
advisor Μπέλλου, Φωτεινή
format Electronic Thesis or Dissertation
author Σιδηροπούλου, Αλέξια
author-letter Σιδηροπούλου, Αλέξια
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
title Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
title_short Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
title_full Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
title_fullStr Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
title_full_unstemmed Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
title_sort Ο αναπάντεχος ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει προσφυγικών ροών 2014-2016
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21963
_version_ 1796542804024885248
score 12,392439