Πολυπολιτισμικότητα και μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση : πολιτισμικοί- κοινωνικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην καθημερινότητα τους στην Ελλάδα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Κύριος συγγραφέας: Ζάμπα, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21975

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21975