Υβριδικές απειλές ασφαλείας : στρατηγικές και επιχειρησιακές διαστάσεις και οι ενδεχόμενες επιδράσεις τους στην απρόσκοπτη ανάπτυξη δυνάμεων και την συνακόλουθη συντήρησή τους

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Αρδά, Στυλιανή
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22005

Παρόμοια τεκμήρια