Καταγραφή της συλλογής του μουσικού υλικού του Χρήστου Κοτόπουλου

Πτυχιακό Project--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018

Πρώτος συγγραφέας: Καρέτσος, Ελευθέριος
Επόπτης Καθηγητής: Πάρης, Νεκτάριος
Μορφή: Bachelor's Degree Project
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22080

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22080