Η διδασκαλία του πιάνου με τη μέθοδο Suzuki

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγερούδη, Νίκη
Επόπτης Καθηγητής: Στάμου, Λελούδα
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22086

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22086