Παρουσίαση, ανάλυση και κριτικός σχολιασμός τριών μεθόδων μπουζουκιού που έχουν δομή μαθημάτων και κυκλοφορούν στο εμπόριο

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Καραμφίλλης, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Στάμου, Λελούδα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσική και Κοινωνία
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22106

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22106