Διερεύνηση ενδεχομένων ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στη χορωδία ατόμων τρίτης ηλικιας σε δύο χορωδίες της Βορείου Ελλάδος

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Mckay Διαμαντοπούλου, Αλεξάνδρα
Επόπτης Καθηγητής: Βράνος, Γεώργιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22147

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22147