Αποτίμηση αξίας του ομίλου JUMBO με τη μέθοδο των ελευθέρων ταμειακών ροών

Διπλωματική εργασία-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη ,2018

Πρώτος συγγραφέας: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Συμεών
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22318

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22318