Περιπτώσεις μελέτης αξιολόγησης της επίδρασης της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης με έμφαση στον εσωτερικό πελάτη

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Βασιλαρά, Λαμπρινή
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22339

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22339