Τα ρήματα της ρωσικής γλώσσας : οι παραγωγικές τάξεις και οι μη παραγωγικές ομάδες, οι τρόποι κλίσης τους : 8.000 ζεύγη ρημάτων ασυντέλεστης συντελεσμένης όψης και ρήματα μη υπαγόμενα σε ζεύγη

Πρώτος συγγραφέας: Δανιηλίδου, Νατρίσα Θ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Russian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22546

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22546