Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εκδόσεις Κρτιτική, 2018
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22586
id dspace-2159-22586
recordtype dspace
spelling dspace-2159-225862019-02-01T10:34:33Z Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 2019-01-24T11:02:05Z 2019-01-24T11:02:05Z 2019-01-24T11:02:05Z 2018 Text 9789605862640 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22586 el Το τεκμήριο είναι προσβάσιμο μόνο από φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς Εκδόσεις Κρτιτική
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Text
title Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
spellingShingle Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
title_short Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
title_full Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
title_fullStr Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
title_full_unstemmed Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
title_sort Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
publisher Εκδόσεις Κρτιτική
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22586
_version_ 1791020435577503744
score 12,428227