Το Όχι της 28ης Οκτωβρίου 1940: οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις μιάς «άρνησης»

Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε την 28η Οκτωβρίου 1989 στην ΑΒΣΘ

Πρώτος συγγραφέας: Πιπερόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Πανηγυρικός Λόγος
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1989
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/226

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/226