Οι συνέπειες του BREXIT για την Βόρειο Ιρλανδία, το Γιβραλτάρ και την Κύπρο.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Αχιλλέας
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22619
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Επιτομή: Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 1973. Διαχρονικά, ακολουθούσε μια διαφορετική στρατηγική ως προς τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης. Το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου, προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλο προβληματισμό για το επίπεδο συνοχής, τη σταθερότητα και την αντοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και για το πλήθος των διαφορετικών τάσεων που επικρατούν στις κοινωνίες των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα, κανένα κράτος μέλος δεν είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, αλλά και κανένα κράτος μέλος δεν υπήρξε τόσο διχασμένο ως προς τη στάση του απέναντι στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η εξάπλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, οι πολιτικές λιτότητας που εφάρμοσε η ΕΕ, η προσφυγική κρίση αλλά και το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ, υπήρξαν η αφορμή της εξάπλωσης του ευρωσκεπτικιστικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα εκμεταλλεύτηκαν αυτό το ευάλωτο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ανέβηκαν στην πολιτική σκηνή και προώθησαν τα δικά τους πολιτικά μηνύματα στους δυσαρεστημένους Ευρωπαίους πολίτες. Η ΕΕ από την πλευρά της, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα ο ευρωσκεπτικισμός να καθίσταται πλέον τροχοπέδη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα για το μέλλον της Ένωσης. Η ενεργοποίηση του Άρθρου 50 και η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ, δημιουργεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για την πολιτική και οικονομική τάξη της Ευρώπης.Όμως, η διαδικασία αποχώρησης περιπλέκεται περισσότερο στις περιπτώσεις της Β. Ιρλανδίας, του Γιβραλτάρ και της Κύπρου. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός μεν να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των παραπάνω χωρών-επικρατειών με το ΗΒ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ισχύουσες οικονομικές, νομικές και πολιτικές σχέσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και εδραιωθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αφετέρου να παρουσιαστούν οι κυριότερες συνέπειες της εξόδου, δεδομένου τα διαφορετικά σενάρια τα οποία επικρατούν στη βάση της κατάληξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΒ και ΕΕ.